Geografski položaj

Selo Gala nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Smješteno je u zagorskom dijelu Dalmacije; u krškom prostoru između lijeve obale gornjeg toka rijeke Cetine na istočnom rubu Sinjskog polja i padina planine Kamešnice. Naselje Gala nalazi se 8,5 km sjeveroistočno od grada Sinja, na nadmorskoj visini od 296-300 m te na geografskim koordinatama g.š. 43°43’15″N i g.d. 16°43’21″E. Pripada Općini Otok.