Svećenici i redovnici iz župe

SVEĆENICI I REDOVNICI IZ ŽUPE GALA-GLJEV

1.FRA NIKICA AJDUČIĆ, OFM

Rodio se u Splitu 5. studenog 1975. od oca Ante i majke Ive r. Bilokapić. Župa Gala – Gljev, općina Otok. Nakon završene srednje škole stupa u franjevačko sjemenište u Sinju. Nastavlja pohađati Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju (III.-IV. raz.) gdje i maturirao 1995. godine. Poslije završene gimnazije ulazi u Novicijat na Visovcu 9. rujna 1995. Jednostavne zavjete polaže 7. rujna 1996. godine , a svečane zavjete 17. rujna  2000. godine. Od 1996. do 1998. studirao je na filozofskom odsijeku pri Visokoj bogosloviji u Makarskoj, a od 1998. do 2001. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu gdje je i diplomirao. Za svećenika je zaređen 2002. godine u Splitu, po rukama mons. Marina Barišića. U Provinciji je vršio službu doprefekta  u sjemeništu u Sinju, od 2002. do 2003. godine. Od 2003. do 2004. vrši službu župnog vikara u Prološcu kod Imotskoga, a od 2004. do 2006 u župi Gospe od Zdravlja u Splitu. Od 2006. – 2011. godine vršio je župničku službu u Sinju, potom u Župi Podbablje kod Imostskog. Od 2012. do 2019. vrši službu župnika u Župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu. Trenutno je župnik u Župi sv. Luke u Otoku.

2. DON LUKA BILOKAPIĆ

Rodio se u Gljevu 1751. godine. Od 1789. do 1791. godine vršio je službu kapelana za Galu i Gljev. Profesor Josip Soldo spominje ga kao kapelana s prebivalištem u Gali, u župnoj kući.[1] Pribrojen je   subraći Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja 12. listopada 1777. godine. Visovački mrtvar je zapisao da je preminuo u Gali 2. ožujka, godine 1791., u 40. godini života.

3. DON LOVRE BOŠKOVIĆ

Rodio se u Gali 13. kolovoza 1848. godine. Za svećenika je zaređen u  svojoj 26. godini života,  9.studenog, godine 1874. Prva mu je služba povjerena u glagoljaškom sjemeništu u Priku kod Omiša, godine 1875. Poslije toga Šematizam biskupije za godinu 1877., bilježi da je  župni pomoćnik u Gali. Poslije službe u Gali, od 1878. do 1884. obnašao je službe u župama Svibu, Voštanima/Rožama, Župi, te ponovno u župi Voštane/Rože. Godine 1888. ponovno ga nalazimo u Gali. Poslije te godine ne nalazimo ništa zapisano o njegovom  daljnjem  dušobrižničkom djelovanju.

4. FRA STANKO BRČIĆ, OFM

Rodio se u Gali 21. kolovoza 1918. godine, od oca Šimuna i majke Marije r. Smoljo. Krstio se 30. kolovoza iste godine i na krštenju je dobio ime Srećko. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mjestu (1923. – 1929.). Šest razreda gimnazije završio je u Sinju, godine 1936. U Sinju nastavlja Visoku filozofiju, od godine 1937. do 1939. Poslije četiri odslušana semestra bogosloviju i studij teologije nastavlja i završava u Makarskoj (1940. do 1944.). godine. U franjevački novicijat je ušao 26. srpnja 1936. godine, jednostavne zavjete položio 27. srpnja 1937. na Visovcu, a svečane zavjete 7. prosinca 1940. godine u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 8. kolovoza 1943. u Makarskoj po rukama biskupa K. K. Bonifačića. Mladu misu je slavio u Makarskoj dva dana kasnije, 10. kolovoza 1943. Djelovao je tamo gdje ga je poslušnost vodila.  U Drnišu je bio župni vikar od 1945. – 1947., a službu župnika je vršio: u Kijevu (1947. – 1956.), u Vrlici (1956. – 1964.), u Promini (1964. – 1967.), u Potravlju (1967. – 1982.) godine. Od 1982. do 1984. bio je župski pomoćnik u župi Otok. Od 1984. do svoje smrti bio je ispovjednik u svetištu Gospe Sinjske u Sinju. Bio je neumoran graditelj ljudskosti, vrijedan radnik u izgradnji odnosa između Boga i ljudi, ali i dobrih međuljudskih odnosa. Nije zapustio ni materijalna dobra nigdje gdje je djelovao. Tako je zapisano da je u Kijevu godine 1953. obnovio župnu crkvu, a župski stan 1956.  U Potravlju je izgradio kapelu pored župske kuće, a crkvu temeljito obnovio. U Vrlici je uredio unutrašnjost crkve. Pokopan je 16. travnja 1986. godine na groblju Svetog Frane u Sinju.

5. FRA BOŽO  GULIĆ, OFM

Rodio se 10. veljače 1957. u Gljevu, od oca Jure i majke Milice r. Zebić. Četiri niža razreda osnovne škole završio je u svom rodnom mjestu, a četiri viša razreda u mjestu Vrlika. Gimnaziju pohađa u Sinju na franjevačkoj klasičnoj gimnaziji. Maturira 1975. godine. Novicijat je završio na Visovcu gdje je položio i prve jednostavne zavjete 10. srpnja 1976. Studij nastavlja na Franjevačkoj Visokoj bogosloviji u Makarskoj 1977. Petu godinu studija nastavlja na  KBF – u, u  Zagrebu gdje i diplomirao 25.veljače 1983. Svečane zavjete polaže 4. listopada 1980. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1982 . godine u Imotskom po rukama mons. F. Franića. Mladu Misu sa svojom rodbinom i prijateljima slavi na Gljevu 18. srpnja 1982. Od tada djeluje u pastoralnoj službi.  U Sinju je bio župni vikar  (1982. – 1985.), istu službu vrši u Mirlovićima (1985-1990.) Od (1990. – 1994.) župnik je u Mirlovićima  a kasnije u Ogorju-Zlopolje  (1994. – 2003.). U samostanu Sumartin na Braču vrši službu gvardijana i župnika  (2003. – 2006.). Trenutno je župnik u Crivcima.

6. FRA PETAR GULIĆ, OFM

Rodio se  u Gljevu, 15. rujna 1956. godine, od oca Luke i majke Mare r. Maleš. Svoje osnovno školovanje je započeo u Gljevu 1963. godine, a šesti, sedmi i osmi razred je  je završio u mjestu Vrlika. Gimnaziju je pohađao u Sinju na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, od godine 1971. do 1976. Franjevački novicijat započinje na Visovcu , 10. srpnja, 1976. godine, ali ga prekida i odlazi u vojsku te iste godine. S novicijatom nastavlja  27. listopada 1977. godine. Slijedeće godine, 14. listopada polaže prve jednostavne zavjete, a svečane zavjete 2. listopada 1981. u Rimu. Đakonat je primio 27. lipnja  1982. u Imotskom, a za svećenika je zaređen 10. srpnja 1983. u Sinju. Mladu misu slavi na  Gljevu, 31. srpnja 1983. godine. Od tada do danas radi u župskom pastoralu, u domovini ili izvan nje. Od godine 1983. do 1986. župni je vikar u Podbablju. Godine 1986. odlazi u München (SR Njemačka) za dušobrižnika hrvatskim iseljenicima i tamo ostaje do 2000. godine. Od 1994. do 2000. bio je voditelj istoimene Misije. Vraća se  za župnika u Bašku Vodu gdje djeluje  do 2009. Potom vodi Župu sv. Ilije u Metkoviću do 2016. godine. Od 2016.-2019. godine  župnik je u Župi sv. Ante u Turjacima. Trenutno vrši službu ekonoma u Samostanu Gospe Sinjske i vrši službu župnog vikara u Lučanima.

7. MIRKO JAGNJIĆ, OP

Rodio se u Gali 24. svibnja, 1950. godine, kao treće dijete svojih roditelja Joze i Mare r. Galzina. Djetinjstvo je proveo u Gali gdje je završio i osnovno školovanje. Poslije završene osnovne škole, godine 1966., odlazi u sjemenište kod otaca dominikanaca u Bol na Braču. Tu završava klasičnu gimnaziju i polaže maturu 1972. godine. Za svećenika je zaređen 26. lipnja 1977. godine, u zagrebačkoj katedrali. Kao svećenik upisuje postdiplomski studij iz liturgike i djeluje kao kapelan u župi Kraljice Svete Krunice. Godine 1979. odlazi u Hamburg i tamo ostaje tri pune godine. Kao kapelan djeluje na Hrvatskoj katoličkoj misiji. Njegovi poglavari ga vraćaju u domovinu i povjeravaju mu službe vezane uz pastoral, u Dubrovniku, zatim u Splitu i Zagrebu. Ponovno se javlja potreba za radom u inozemnoj pastvi i fr Mirko se vraća u Hamburg, gdje nastavlja sa ranije prekinutim radom. Danas je gvardijan u dominikanskom samostanu u Bolu na otoku Braču.

8. FRA ANTE MALEŠ, OFM

Rodio se na Gljevu 15. travnja, 1949. godine, od oca Stjepana i Ane r. Smoljo. Osnovnu školu (I.-IV. raz.)  pohađao je u rodnom mjestu Gljev, a zatim u mjestu Han (V.-VIII.) danas Obrovac Sinjski. Nakon osnovne škole odlučuje se priključiti franjevačkom redu. U Sinju pohađa Franjevačku klasičnu gimnaziju i završava je školske godine 1969/70. Studij nastavlja u Dubrovniku na Filozofskom odsjeku, a poslije dvije godine student je  bogoslovije  na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, od 1972. do 1974. Od godine 1974. do 1976. studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 26. travnja 1978. godine. Godinu novicijata je proveo na Visovcu, gdje je obukao franjevački habit 11. srpnja, 1966., a prve zavjete položio 12. srpnja 1967. Svečane zavjete je položio na La Verni  (Italija) 1. listopada 1972. godine. Za svećenika je zaređen u Kijevu 6. srpnja, godine 1975. po rukama mons. J. Arnerića. Mladu misu je slavio na Gljevu 13. srpnja 1975. godine. Djeluje u pastoralu kao župni vikar u Sinju, od 1975. do 1976., u Otoku od 1976. do 1982., te kao  župnik u Hrvacama od 1982. do 1988. godine.Od godine 1988. do 1991. radi kao dušobrižnik u Münchenu. Od 1991. godine je voditelj misija u Njemačkoj: od 1991. do 2000. u Freissingu, od 2000. do 2010. u Wupertalu. Trenutno je voditelj misije u Ludwigsburgu.

9. FRA DUŠAN MORO, OFM

Rodio se 1. listo­pada 1952. god., u Gali, Otok, od oca Branka i majke Luce, rođ. Vučić. Osnovnu školu (I – IV. raz.) pohađao je u Gali, a potom (V. – VIII. raz.) u Hanu (Obrovac Sinjski). Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju (1967.-1972.), a filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj, na Franjevačkoj visokoj bogosloviji (prve četiri godine (1973.-1977.) a petu godinu studirao je na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1978. god. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 2. srpnja 1978. godine.Godine 1978. upisao je specijalizaciju iz temeljnoga i ekumenskoga bogoslovlja na Papinskomu učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao 1980., a 1984. god. obranio je doktorsku disertaciju Il ‘Munus’ del Vescovo di Roma nel confronto ecumenico-dottrinale di I. Marković e N. Milaš (Služba Rimskoga biskupa u ekumensko-doktrinarnom sučeljavanju između fra Ivana Markovića i Nikodima Miloša), čime je stekao akademski naslov doktora teologije. Dio disertacije objelodanjen je 1986. god. u Rimu. Od 1984. god. predavao je predmete iz temeljnoga i ekumenskog bogoslovlja na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, a od ak. god. 1999. do 2017. predavao je te predmete na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Bio je tajnik Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj (1985.-1988.) i njezin rektor (1988.-1996.) . Trenutno je vrši službu pastoralne ispomoći u Župi Otok.

10. FRA FRANO MORO, OFM

Rodio se u Sinju 2. rujna 1952. od oca  Jure i Ive r. Vučić. Osnovnu školu (I.- IV. raz.) pohađa u Gali, a potom (V. – VIII. raz.) u Hanu. Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađa u Sinju u razdoblju od 1967. do 1972. godine. Visoku filozofiju pohađa u Makarskoj od 1973.do 1975., gdje nastavlja studirati teologiju od 1975. do 1976. godine. U novicijat je stupio u Sinju 1. srpnja 1969. Prve jednostavne zavjete položio je na La Verni 29. lipnja 1970., a svečane zavjete u Makarskoj 4. listopada 1975. Umro je 15. listopada 1976. u Makarskoj od posljedica pada za vrijeme nogometne utakmice. Pokopan je na mjesnom groblju u Gali 17. listopada 1976. godine.

11. FRA ANTONIO MRAVAK, OFM

Rodio se u Sinju 18. prosinaca 1987., Gala, općina Otok, od oca Branka i Marije r. Elek. Završivši osnovno školovanje u Hanu, stupio je 2002. godine u Franjevačko sjemenište i završio Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju (2002. – 2006.). Franjevački habit oblači ulaskom u novicijat na Visovcu 15. srpnja 2006. Nakon godine kušnje prve jednostavne zavjete polaže 7. srpnja 2007. na Visovcu. Studij teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Za svećenika je zaređen 2013. godine i od tada vrši službu župnog vikara u Župi Gospe Sinjske. Od 2016. godine vodi filijalnu zajednicu Sv. Nikole Tavelića u Brnazama, kateheta je na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji i pomoćnik odgojitelja u Franjevačkom sjemeništu u Sinju.

12.  HRVOJE MRAVAK, DI

Rodio se u Zagrebu 31. kolovoza 1979. godine, od oca Vlade i Svetinke r. Ćabo. Završivši osnovno školovanje, pohađa Jezičnu gimnaziju u Zagrebu. Nakon završene gimnazije, kao laik, nastavlja studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove na Jordanovcu u Zagrebu. Osjetivši Božji poziv odlučuje svoj život posvetiti Bogu. Ulazi u isusovački novicijat na Manušu u Splitu 26. rujna 2008. Nakon dvogodišnje kušnje polaže prve jednostavne zavjete u Splitu, 14. rujna 2010. godine. Studij teologije nastavio na Papinskom sveučilištu Gregorianum u Rimu. Za svećenika je zaređen 2015. godine. Nakon ređenja vršio je službu katehete u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku i bio je voditelj Studentskog katoličkog akademskog centra Osijek (SKAC Osijek). Od 2019. godine vrši službu odgojitelja isusovačkih novaka u kući novicijata pri Samostanu Manuš u Splitu.

13. JOZO MRAVAK, OP

Rodio se 8. listopada 1948. u Gali, od oca Bariše i Kate r. Jagnjić. Osnovnu školu završava u rodnom mjestu. Završivši osnovno školovanje odlazi u Dominikansko sjemenište u Bolu gdje pohađa gimnaziju. U novicijat stupa na Bolu 1969. godine. Svoje prve jednostavne zavjete polaže 16. rujna 1970. Nakon novicijata nastavlja studij teologije u Dubrovniku i Zagrebu. Svečane zavjete polaže 14. prosinca 1974. godine. Pomoćni zagrebački biskup dr. Josip Lach zaređuje ga za svećenika 21. prosinca 1975. godine. Mladu misu slavi u rodnoj župi 4. siječnja 1976. Obnaša različite pastoralne službe, u Zagrebu, Splitu, Trogiru. Uprava Provincije ga u dva navrata imenuje dušobrižnikom za Hrvate u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Hamburgu (SR Njemačka). Nakon povratka u domovinu vrši službu vojnog kapelana pri Hrvatskoj ratnoj mornarici u Lori – Split, gdje je i danas.

14. FRA LUKA TOMAŠEVIĆ, OFM

Rodio se u Gali (Sinj – Otok) 15. svibnja 1951., od oca Andrije i Luce r. Porobija. Osnovnu školu je pohađao u Gali i Hanu od 1958. do1966. godine. Gimnaziju je završio u Sinju (Nekadašnja Franjevačka srednja škola za spremanje svećenika, danas Franjevačka klasična gimnazija). Na Franjevačkoj Visokoj bogosloviji u Makarskoj je studirao filozofski odsjek (g. 1972-74.), a redoviti teološki studij je završio i diplomirao 1977. godine u Jeruzalemu (Izrael) na učilištu Studium Theologicum Jerosolymitanum. Magistrirao je iz moralne teologije 1981. na Alfonzijanskoj Akademiji, višem institutu za moralnu teologiju papinskog Sveučilišta Lateranum u Rimu. Godine 1987. obranio je na istom učilištu disertaciju iz povijesti moralne teologije. Franjevac-redovnik je postao 1974. godine. Godine 1977. zaređen je u Jeruzalemu za svećenika. Od 1988.-1991. bio je definitor franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja. Od 1988.-1994. vrši službu magistra bogoslova (odgojitelj) u Makarskoj. Bio je članom u više vijeća svoje Provincije i Nadbiskupije, a danas je član «Vijeća za nauk vjere» Hrvatske biskupske konferencije. Od 1982. god. angažiran je kao nastavnik na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj. Od 1999. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Od 1998. – 2000. vrši službu rektora (predstojnik) Franjevačke teologije u Makarskoj. Godine 1999./2000. bio je prodekan za znanost KBF-a u Splitu, a slijedeće  2000./2001. godine bio je vršitelj dužnosti dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sveučilišta Splitu. Od godine 2007. do 2009. bio je dekan KBF-a u Splitu. Godine 2009.  izabran je u Senat Sveučilišta u Splitu kao predstavnik profesora humanističkih znanosti. Od jeseni 2018. godine je profesor u miru s rezidencijom u Franjevačkom samostanu u Makarskoj.

15. BRANKO ZEBIĆ, OCD   

Rodio se u Sinju 11. siječnja 1963. od oca Joze i majke Mare, r. Bilokapić. Osnovnu školu je pohađao na Gljevu od 1969 do 1973, u Velikoj Gorici 1973/74., u Križevcima od 1974. – 1977., gdje je završio i prvu godinu gimnazije. U Zagrebu nastavlja elektrotehničku školu, da bi se u trećem razredu prebacio u pedagošku gimnaziju  I pohađao je od 1979-1981. Ulazi u Red bosonogih karmelićana gdje započinje svoj novicijat 19. rujna 1981. Novicijatsku školu je završio u Beču, iako je novicijat započeo u Remetama. Jednostavne zavjete je položio 19. rujna 1982., a svečane zavjete  šest godina kasnije,  20. rujna, 1988.Godine 1982 . upisuje teologiju na KBF u Zagrebu i završava je 1988. Za svećenika ga je zaredio uzoriti kardinal gospodin Franjo Kuharić u Zagrebu 26. lipnja 1988. godine. Svoju mladu misu slavio je u rodnoj župi 3. srpnja 1988. godine. U svojoj zajednici i u Crkvi  vršio je razne službe. Bio je prefekt sjemeništaraca, kapelan u župi Remete, kapelan u zatvorskoj bolnici, tajnik i savjetnik provincijala. Trenutno je prior na Kamenu u Splitu.

16. FRA JURE  ZEBIĆ, OFM

Rodio se u Gljevu 16. travnja 1965., od oca Stipe i majke Mare r. Smoljo. Poslije završene osnovne škole koju je pohađao na Gljevu i Hanu ulazi u franjevačko sjemenište u Sinju. Gimnaziju završava na franjevačkoj klasičnoj gimnaziji 1984. Poslije mature studira na franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, od 1985. do 1990. godine. Od 1991. studira u Zagrebu na KBF-u. Nakon gimnazije  ulazi u Novicijat na Visovcu, gdje 6. srpnja 1985. polaže prve jednostavne zavjete. Svečane zavjete polaže 4. listopada 1989. u Makarskoj. U Splitu je zaređen za svećenika 28. lipnja 1992. po rukama mons. A. Jurića. Te iste godine preuzima službu župnog vikara u Vrlici , da bi već slijedeće godine preuzeo službu dušobrižnika u Frankfurtu, gdje ostaje do 1997. godine. U samostanu St. Gabriel u Munchenu vrši službu gvardijana i kapelana od 1997. do 2003. kad odlazi u Waiblingen za voditelja misije gdje ostaje do 2008. Nakon toga prelazi u Stuttgart-Bad Cannstatt za voditelja misije do ljeta 2018. godine. Trenutno je voditelj Hrvatske katoličke misije Manz.