Župna crkva u Gali

Župna crkva Svih Svetih sagrađena je u današnjem obliku između 1830. i 1845., na mjestu starije i manje crkve, podignute između 1720. i 1730. godine. Crkva ima apsidu s bačvastim svodom pa se može pretpostaviti da je apsida ostatak crkve iz pred turskog vremena. Sa strana glavnih vrata nalazi se po jedan prozor s polukružnim završetkom. Na sredini pročelja je okrugli prozor s polukružnim završetkom. Na sredini pročelja je okrugli prozor, a iznad pročelja zvonik na preslicu za tri zvona. U prezbiteriju je oltar od šarenog mramora sa slikom Svih Svetih, rad austrijskog časnika F. Ludwiga iz 1893. godine. Sa strana oltara su kipovi sv. Frane i sv. Ante iz 18. st., a u lađi je kip s djetetom Isusom, koji se časti kao Gospa od Zdravlja. Godine 2004. u potkrovlju župne crkve pronađeno je raspelo koje je po procjeni restauratora staro preko 200 godina. Crkvena lađa je duga 12, 70 i široka 7, 30 metara, a četvrtasta apsida je duga 5, 65 i široka 5, 40 metara.